Odhlásiť sa
  Programovanie v C#

 

Prednášky, cvičenia a ďalšie informácie k predmetom Programovanie 1, 2 pre matematikov a Programovania 5 pre informatikov.

Prednášky a cvičenia sú prístupné po prihlásení.

Kontakty na cvičiacich: jaskova@fmph.uniba.sk, veselovska@fmph.uniba.sk

Plán prednášok a cvičení:

Téma: Prednáška: 1MAT: 1PMA: 1MMN: 1EFM:
17 29.3 29.3 30.3 4.4 12.4
18 Bitmapy 19.4 19.4 20.4 25.4 3.5
19 Textové súbory 3.5 3.5 4.5 9.5 10.5
20 Klávesnica 10.5 10.5 11.5 16.5 17.5
21 Príprava na skúšku 17.5 17.5 18.5 23.5 24.5

Ťahák, prostredie SharpDevelop, jazyk C# [sk]

© 2017 Ľ. SALANCI