Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Výsledky

Víťazné práce v sekcii Edukačného softvéru

 1. miesto
  EVA MÉSZÁROSOVÁ
  Univerzita Komenského v Bratislave
  AKTIVITY NA ROZVOJ SCHOPNOSTI RIEŠENIA PROBLÉMOV

 2. miesto
  TOMÁŠ WIEJACKI
  Ostravská univerzita v Ostravě
  MULTIMEDIÁLNÍ WEBOVÝ PORTÁL PRO ADOBE PHOTOSHOP

 3. miesto
  LUCIA BUDINSKÁ
  Univerzita Komenského v Bratislave
  SYSTÉM NA GENEROVANIE ÚLOH NA VYUČOVANIE ZÁKLADOV PROGRAMOVANIA

  MAREK PYTLÍK
  Ostravská univerzita v Ostravě
  TRANSFORMACE UMĚLECKÉHO DÍLA DO AUDIOVIZUÁLNÍ PODOBY


Víťazné práce v sekcii Vedeckých a metodických prác

 1. miesto
  NATÁLIA KOVÁČOVÁ
  Univerzita Komenského v Bratislave
  METODIKA VÝUČBY TEMATICKEJ OBLASTI PRÁCA S GRAFIKOU NA ZŠ PRE DETI S PORUCHAMI ZRAKU

 2. miesto
  KATARÍNA MOČARNÍKOVÁ
  Univerzita Komenského v Bratislave
  OBŤAŽNOSŤ ÚLOH V SÚŤAŽI IBOBOR

 3. miesto
  ĽUBOŠ JAROŠ
  Univerzita Komenského v Bratislave
  PROSTREDIE SCRATCH VO VYUČOVANÍ ZÁKLADOV PROGRAMOVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Ceny

Autori víťazných prác získali diplom a jednorazové štipendium od dekana FMFI UK v Bratislave vo výške:
 1. miesto: 150,- Euro
 2. miesto: 120,- Euro
 3. miesto: 100,- Euro

Fotografie vyhotovil Mgr. Miroslav Šedivý, Centrum projektovej podpory FMFI UK Bratislava

Aktualizované - máj 2014