Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Programový výbor

 • Mgr. Jan Berki - KAP FP TUL Liberec
 • PaedDr. Ivan Brodenec - KI FPV UMB Banská Bystrica
 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - KITTV PdF UK Praha
 • RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. - KZVI FMFI UK Bratislava
 • RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. - KI, FPV UKF Nitra
 • Ing. Janka Majherová, PhD. - KI PdF KUR Ružomberok
 • RNDr. Ingrid Nagyová, PhD. - KIKT PdF OU Ostrava
 • prof. Ing. Veronika Stoffová - CSc. - KI UJS Komárno, KMI PdF TU Trnava
 • RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. - ÚI PrF UPJŠ Košice
 • doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - KI PdF JČU České Budějovice
 • doc. Ing. Václav Vrbík, CSc - KVDT PdF ZČU Plzeň

Aktualizované - apríl 2014