Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Registrácia - do 5. mája polnoci

Registrácia už bola uzavretá.


Prípadné otázky posielajte na adresu jaskova@fmph.uniba.sk

Aktualizované - apríl 2014