Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Poroty v odborných sekciách

Sekcia výskumných a metodických prác
Predseda
Ing. Janka Majherová, PhD. - KI PdF KU Ružomberok

Členovia
PaedDr. Ivan Brodenec, PhD. - KI FPV UMB Banská Bystrica

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. - KZVI FMFI UK Bratislava
Sekcia edukačného softvéru
Predseda
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD. - KIKT PdF OU Ostrava

Členovia
Mgr. Hedviga Kochová, PhD. - KPTD PdF PU v Prešove

RNDr. Michal Winczer, PhD. - KZVI FMFI UK Bratislava

Program

22.mája 2014
Príchod a ubytovanie účastníkov zo vzdialených univerzít

23.mája 2014
8:15 - 8:30
Registrácia
(miestnosť M-XII)
8:30 - 8:45
Príprava prezentácií
(miestnosť M-XI)
Zasadanie porôt odborných sekcií
(miestnosť M-IX)
8:45 - 9:00
Otvorenie
(miestnosť M-XI)
9:00 - 10:20
Prezentácie prác v rámci sekcie výskumných a metodických prác
9:00 - 9:20
Dominika Jurková, PdF PU v Prešove
Aplikácia prierezových tém do informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní

9:20 - 9:40
Natália Kováčová, FMFI UK Bratislava
Práca s grafikou na ZŠ pre deti s poruchami zraku

9:40 - 10:00
Ľuboš Jaroš, FMFI UK Bratislava
Prostredie Scratch vo vyučovaní základov programovania na základnej škole

10:00 - 10:20
Katarína Močarníková, FMFI UK Bratislava
Obťažnosť úloh v súťaži iBobor

Zasadanie poroty v rámci sekcie
10:20 - 10:40
Prestávka
10:40 - 12:00
Prezentácie prác v rámci sekcie edukačného softvéru - 1. časť
10:40 - 11:00
Lucia Budinská, FMFI UK Bratislava
Systém na generovanie úloh na vyučovanie základov programovania

11:00 - 11:20
Dominika Hudeková, PdF TU v Trnave
Elektronická učebnica JAVA – programovací jazyk pre pokročilých programátorov

11:20 - 11:40
Ján Gonda, Pavol Maškara, PdF KU Ružomberok
Online kalkulačka pre prevody číselných sústav

11:40 - 12:00
Tomáš Adamják, FPV UMB Banská Bystrica
Podporný softvér pre výučbu grafových algoritmov
12:00 - 12:10
Prestávka
12:10 - 13:10
Prezentácie prác v rámci sekcie edukačného softvéru - 2. časť
12:10 - 12:30
Eva Meszárosová, FMFI UK Bratislava
Aktivity na rozvoj schopnosti riešenia problémov

12:30 - 12:50
Tomáš Wiejacki, PdF OU Ostrava
Multimediální webový portál pro Adobe Photoshop

12:50 - 13:10
Marek Pytlík, PdF OU Ostrava
Transformace uměleckého díla do audiovizuální podoby

Zasadanie poroty v rámci sekcie
13:10 - 14:00
Obed
14:00 - 14:30
Zasadanie programového výboru ŠVK
(miestnosť I-32)
14:30 - 15:00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
(miestnosť I-9)
15:00 - 15:30
Slávnostná recepcia a ukončenie konferencie
(miestnosť I-9)

Aktualizované - máj 2014