Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Organizačné pokyny

Termíny

  1. apríl 2014 Vyhlásenie ŠVK
  do 5. mája 2014 Registrácia
  do 5. mája 2014 Prihlásenie prác
  22. mája 2014 Príchod cezpoľných účastníkov
  23. mája 2014 Konanie ŠVK

Pokyny pre prípravu prezentácie

 • Prezentujúcim bude k dispozícii data projektor a počítač s pripojením na internet.
   Na počítači bude k dispozícii:
  • PowerPoint, umožňujúci použiť súbory s príponou PPT, PPTX
  • Imagine
  • AdobeReader
  • Webový prehliadač (Mozilla Firefox, Internet Explorer)
 • Čas na prezentáciu je maximálne 15 minút plus 5 minút na diskusiu .
 • Pred začiatkom bloku prezentácií bude vyhradený čas na nahranie a odskúšanie prezentácie.
 • Odporúčame priniesť prezentáciu a aj jej zálohu na USB kľúči (formát PDF alebo PPT, PPTX).
 • Prezentujúci môže pri prezentácii využiť vlastný počítač alebo iné zariadenie.

Ubytovanie

 • Ubytovanie z 22. na 23. mája pre účastníkov zo vzdialených univerzít je zabezpečené v hotelovej časti ŠD Družba.
 • Vzdialenosť hotela od FMFI UK je asi 5 minút chôdze.
 • Ubytovať sa dá v deň príchodu po 14:00 hodine a v deň odchodu treba izby uvoľniť do 10:00 hodiny.
 • Je zabezpečený doprovod z hotela na miesto konania konferencie. Dňa 23. mája o 8:00 je zraz ubytovaných účastníkov vo vstupnej hale hotela.

Strava

 • Večera dňa 22. mája 2014 pre ubytovaných účastníkov bude v hoteli. Podáva sa do 22:00 hodiny.
 • Raňajky dňa 23. mája 2014 pre ubytovaných účastníkov bude v hoteli. Podávajú sa od 7:00 hodiny.
 • Obed dňa 23. mája 2014 pre všetkých účastníkov bude v priestoroch FMFI UK.
 • Občerstvenie počas 23. mája 2014 pre všetkých účastníkov bude k dispozícii.

Spôsob dopravy

 • Z Hlavnej železničnej stanice sa na FMFI UK, ako aj do ŠD Družba najjednoduchšie dostanete autobusom č. 32. Vystúpiť treba na zastávke Botanická záhrada.
  Pri tejto ceste si stačí zakúpiť lístok s platnosťou 15 min (neprestupné). Lístky sa dajú kúpiť v novinových stánkoch alebo v automatoch na zastávkach. Aj študenti si musia platiť celé cestovné.
 • Z autobusovej stanice Mlynské nivy sa na FMFI UK, ako aj do ŠD Družba najjednoduchšie dostanete autobusom č. 70, smer Most SNP. Odtiaľ buď autobusom č.29 (smer Devín) alebo autobusom č. 28 (smer Opletalova) alebo električkami v smere Karlova Ves alebo Dúbravka. Vystúpiť treba na zastávke Botanická záhrada.
  Pri tejto ceste je potrebné si zakúpiť lístky s platnosťou 60 min (prestupné). Lístky sa dajú kúpiť v novinových stánkoch alebo v automatoch na zastávkach. Aj študenti si musia platiť celé cestovné.
 • Autom zo smeru od Brna treba za tunelom Sitina výjsť z diaľnice na odbočke Mlynská dolina a tam sledovať smerovanie na FMFI UK (prípadne FEI STU, FIT STU).
 • Autom zo smeru od Trnavy a Komárna treba ísť po diaľničnom obchvate smerom na Brno a výjsť z diaľnice na odbočke Mlynská dolina a tam sledovať smerovanie na FMFI UK (prípadne FEI STU, FIT STU).
  V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 5323/1991-62 cestovné náklady účastníkom aj vyslaným členom komisií hradí vysielajúca vysoká škola resp. fakulta (čl. 5, odst. 3).

Prípadné otázky posielajte na adresu jaskova@fmph.uniba.sk

Aktualizované - apríl 2014