Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Kontakt

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komennského
Mlynská dolina, 84248 Bratislava

tel: + 421 02 602 95 396


Zväcšit mapu

Aktualizované - apríl 2014