Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Galéria

9
9
9
9
9

Fotografie vyhotovil Mgr. Miroslav Šedivý, Centrum projektovej podpory FMFI UK Bratislava

Aktualizované - máj 2014