Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Pozývame vás na druhý ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky.


Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky alebo informatickej výchovy, prípadne iných predmetov (na MŠ, ZŠ, SŠ) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Bude sa konať 22.- 23. mája 2014 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencie sa zúčastnia autori najlepších študentských vedeckých prác zo Slovenska a Česka. Tematicky sa jedná o práce zaoberajúce sa:
  • návrhom a overovaním metodiky vyučovania informatiky alebo informatickej výchovy,
  • realizáciou výskumu v oblasti vyučovania informatiky alebo informatickej výchovy,
  • teóriou vyučovania informatiky alebo informatickej výchovy,
  • využívaním digitálnych technológií na školách (materských, základných, stredných, špeciálnych) s cieľom rozvíjať informatické kompetencie žiakov,
  • tvorbou edukačného softvéru.
Súťažné práce budú počas 15 minútovej prezentácie posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce vybrané odbornou porotou v každej sekcii budú odmenené.

Termíny

1. apríl 2014 Vyhlásenie ŠVK
do 5. mája 2014 Registrácia
do 5. mája 2014 Prihlásenie prác
22. mája 2014 Príchod cezpoľných účastníkov
23. mája 2014 Konanie ŠVK

Sekcie

S1 Edukačný softvér
S2 Metodické práce
S3 Výskumné práce

Neprehliadnite!

Práce sa prihlasujú na konferenciu spôsobom uvedeným v časti Prihlásenie prác.
Všetci účastníci musia vyplniť Registračný formulár.

Prípadné otázky posielajte na adresu jaskova@fmph.uniba.sk

Aktualizované - apríl 2014